எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி கமலாவதி செல்லப்பா

திருமதி கமலாவதி செல்லப்பா

Born 02/10/1957 - Death 18/02/2023 நாவாந்துறை Sri Lanka (Birth Place) பாரீஸ், France (Lived Place)