எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

நினைவஞ்சலி

அமரர் லூக்காஸ் வில்சன் (குட்டி)

அமரர் லூக்காஸ் வில்சன் (குட்டி)

Born 15/05/1975 - Death 20/05/2019 யாழ். குருநகர் (Birth Place) லண்டன் (Lived Place)