எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு விவேகானந்தன் சங்கரப்பிள்ளை

திரு விவேகானந்தன் சங்கரப்பிள்ளை

Born 25/02/1943 - Death 27/02/2023 புலோலி மேற்கு Sri Lanka (Birth Place) மெல்போன் Australia (Lived Place)