எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சிவகுமாரன் வேலுப்பிள்ளை

திரு சிவகுமாரன் வேலுப்பிள்ளை

Born 17/02/1950 - Death 24/02/2023 துன்னாலை வடக்கு Sri Lanka (Birth Place) Bochum ஜெர்மனி (Lived Place)