எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு தேவராசா முருகேசு

திரு தேவராசா முருகேசு

Born 23/06/1940 - Death 01/03/2023 கோப்பாய் தெற்கு Sri Lanka (Birth Place) ப்ரீமென் Germany (Lived Place)