எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி டென்சியா புஸ்பம் யூலன்

திருமதி டென்சியா புஸ்பம் யூலன்

Born 24/04/1971 - Death 01/01/1970 பண்டத்தரிப்பு Sri Lanka (Birth Place) Basel ஸ்விட்சர்லாந்து (Lived Place)