எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி அருளம்மா பிலிப்

திருமதி அருளம்மா பிலிப்

Born 26/12/1944 - Death 03/02/2023 குருநகர் Sri Lanka (Birth Place) Oslo நார்வே (Lived Place)