எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி தெய்வேந்திரராணி வேலாயுதர்

திருமதி தெய்வேந்திரராணி வேலாயுதர்

Born 24/06/1934 - Death 07/03/2023 கோப்பாய் வடக்கு Sri Lanka (Birth Place) கைதடி Sri Lanka, Wellington நியூசிலாந்து, சிட்னி Australia (Lived Place)