எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி தையல்நாயகி கனகலிங்கம்

திருமதி தையல்நாயகி கனகலிங்கம்

Born 26/03/1965 - Death 06/03/2023 திருநெல்வேலி Sri Lanka (Birth Place) Dreieich ஜெர்மனி (Lived Place)