எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சிவபாலன் செல்வரத்தினம்

திரு சிவபாலன் செல்வரத்தினம்

Born 20/08/1972 - Death 05/03/2023 கல்வியங்காடு Sri Lanka (Birth Place) ஜேர்மனி Bochum, பிரித்தானியா London (Lived Place)