எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சத்தியநாதன் கந்தையா

திரு சத்தியநாதன் கந்தையா

Born 18/05/1948 - Death 10/03/2023 மாவிட்டபுரம் Sri Lanka (Birth Place) Ottawa கனடா (Lived Place)