எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி யோகமலர் கதிர்காமநாதன்

திருமதி யோகமலர் கதிர்காமநாதன்

Born 10/01/1950 - Death 09/03/2023 குரும்பசிட்டி Sri Lanka (Birth Place) Wadenswil ஸ்விட்சர்லாந்து (Lived Place)