எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி மகாதேவி நடராசா

திருமதி மகாதேவி நடராசா

Born 27/09/1943 - Death 07/03/2023 Kuala Lumpur மலேசியா (Birth Place) வறுத்தலைவிளான் Sri Lanka, வெள்ளவத்தை Sri Lanka (Lived Place)