எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு முருகேசு கதிரவேற்பிள்ளை

திரு முருகேசு கதிரவேற்பிள்ளை

Born 22/03/1938 - Death 12/03/2023 வதிரி Sri Lanka (Birth Place) London பிரித்தானியா (Lived Place)