எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு புவனேஸ்வரன் கனகரெத்தினம்

திரு புவனேஸ்வரன் கனகரெத்தினம்

Born 21/08/1955 - Death 11/03/2023 நயினாதீவு Sri Lanka (Birth Place) Mississauga கனடா (Lived Place)