எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு ஸ்ரீகாந்தன் நமசிவாயம்

திரு ஸ்ரீகாந்தன் நமசிவாயம்

Born 11/03/1949 - Death 13/03/2023 கொக்குவில் Sri Lanka (Birth Place) Markham கனடா (Lived Place)