எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பரிமளம் சோமசுந்தரம்

திருமதி பரிமளம் சோமசுந்தரம்

Born 07/02/1930 - Death 12/03/2023 பண்டத்தரிப்பு Sri Lanka (Birth Place) லண்டன் United Kingdom (Lived Place)