எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு விநாயகமூர்த்தி வைரமுத்து

திரு விநாயகமூர்த்தி வைரமுத்து

Born 15/03/1938 - Death 16/03/2023 கோண்டாவில் கிழக்கு Sri Lanka (Birth Place) நவக்கிரி Sri Lanka, கனடா Canada (Lived Place)