எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி இராசமணி சிவசுப்ரமணியம்

திருமதி இராசமணி சிவசுப்ரமணியம்

Born 23/11/1938 - Death 11/03/2023 அச்சுவேலி பத்தமேனி Sri Lanka (Birth Place) Scarborough கனடா (Lived Place)