எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு பரஞ்சோதிநாதன் செல்லப்பா

திரு பரஞ்சோதிநாதன் செல்லப்பா

Born 31/05/1947 - Death 10/03/2023 நுணாவில் மேற்கு Sri Lanka (Birth Place) Toronto கனடா (Lived Place)