எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சிவபாக்கியம் கனகசபை

திருமதி சிவபாக்கியம் கனகசபை

Born 01/10/1947 - Death 16/03/2023 அனலைதீவு, Sri Lanka (Birth Place) பூநகரி SriLanka, கனடா Markham, Toronto கனடா (Lived Place)