எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கிறிசாந்தஸ் தேவராஜன்

திரு கிறிசாந்தஸ் தேவராஜன்

Born 11/10/1953 - Death 13/03/2023 கொழும்பு Sri Lanka (Birth Place) Harrow பிரித்தானியா (Lived Place)