எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி மலர்விழி இராசயோகம்

திருமதி மலர்விழி இராசயோகம்

Born 18/12/1963 - Death 17/03/2023 இருபாலை Sri Lanka (Birth Place) Aarhus டென்மார்க் (Lived Place)