எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் காந்தசீலன் சண்முகநாதன் Premium Design

அமரர் காந்தசீலன் சண்முகநாதன்

Born 28/08/1989 - Death 28/05/2019 ஜேர்மனி Mönchengladbach (Birth Place) லண்டன் Bristol (Lived Place)