எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு திருஞானசம்பந்தர் வேலுப்பிள்ளை

திரு திருஞானசம்பந்தர் வேலுப்பிள்ளை

Born 23/06/1927 - Death 29/03/2023 சாவகச்சேரி Sri Lanka (Birth Place) சாவகச்சேரி Sri Lanka, சிட்னி Australia (Lived Place)