எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு  ஜயந்தகுமாரன் காங்கேசு

திரு ஜயந்தகுமாரன் காங்கேசு

Born 06/06/1974 - Death 06/04/2023 கொழும்பு Sri Lanka (Birth Place) மானிப்பாய் Sri Lanka, Wollongong ஆஸ்திரேலியா (Lived Place)