எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு யோகராசா கிட்டினன்

திரு யோகராசா கிட்டினன்

Born 30/03/1959 - Death 23/04/2023 அச்சுவேலி Sri Lanka (Birth Place) Alfortville ஃப்ரான்ஸ் (Lived Place)