எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சந்திரகோபால் குமரேசு

திரு சந்திரகோபால் குமரேசு

Born 29/03/1950 - Death 22/04/2023 புங்குடுதீவு 10ம் வட்டாரம் Sri Lanka (Birth Place) பரிஸ் France (Lived Place)