எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு நேசலிங்கம் பஞ்சலிங்கம்

திரு நேசலிங்கம் பஞ்சலிங்கம்

Born 18/06/1964 - Death 24/04/2023 பெரியவிளான் Sri Lanka (Birth Place) Hasvik நார்வே, Oslo நார்வே (Lived Place)