எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பாலம்பிகை சிவபாலசேகரம்

திருமதி பாலம்பிகை சிவபாலசேகரம்

Born 25/10/1928 - Death 01/05/2023 யாழ்ப்பாணம் Sri Lanka (Birth Place) யாழ்ப்பாணம் Sri Lanka, கொழும்பு Sri Lanka, London பிரித்தானியா, சிட்னி Australia (Lived Place)