எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு அந்தோனி ஜோசப் தவசெல்வம் பெனடிக்ற்

திரு அந்தோனி ஜோசப் தவசெல்வம் பெனடிக்ற்

Born 26/03/1946 - Death 04/05/2023 கொழும்பு Sri Lanka (Birth Place) Geneva ஸ்விட்சர்லாந்து (Lived Place)