எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு இராஜரட்ணம் இராஜநாயகம்

திரு இராஜரட்ணம் இராஜநாயகம்

Born 08/09/1936 - Death 06/05/2023 மானிப்பாய் Sri Lanka (Birth Place) வேலணை மேற்கு Sri Lanka, கொழும்பு Sri Lanka, Cincinnati அமெரிக்கா (Lived Place)