எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு பரமலிங்கம் சதாசிவம்

திரு பரமலிங்கம் சதாசிவம்

Born 07/06/1959 - Death 11/05/2023 ஏழாலை தெற்கு Sri Lanka (Birth Place) Toronto கனடா (Lived Place)