எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு திருஞானசம்பந்தக் குருக்கள் சதாசிவக் குருக்கள்

திரு திருஞானசம்பந்தக் குருக்கள் சதாசிவக் குருக்கள்

Born 24/10/1944 - Death 11/05/2023 பருத்தித்துறை Sri Lanka (Birth Place) பருத்தித்துறை Sri Lanka, Toronto கனடா (Lived Place)