எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு துரைராஜா கந்தையா

திரு துரைராஜா கந்தையா

Born 03/10/1943 - Death 07/05/2023 அரியாலை Sri Lanka (Birth Place) பரிஸ் France (Lived Place)