எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி இலட்சுமிஅம்மாள் மங்களநாதன்

திருமதி இலட்சுமிஅம்மாள் மங்களநாதன்

Born 12/03/1944 - Death 10/05/2023 வல்வெட்டித்துறை Sri Lanka (Birth Place) பருத்தித்துறை Sri Lanka, கொழும்பு Sri Lanka, திருச்சி India, Cergy ஃப்ரான்ஸ் (Lived Place)