எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி புனிதவதி அம்மா பாலசுப்பிரமணியம்

திருமதி புனிதவதி அம்மா பாலசுப்பிரமணியம்

Born 22/04/1935 - Death 09/05/2023 பருத்தித்துறை Sri Lanka (Birth Place) புன்னாலைக்கட்டுவன் வடக்கு Sri Lanka, அண்ணாநகர், மேற்கு India,Toronto கனடா (Lived Place)