எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி குகநேஸ்வரி செல்வராஜா

திருமதி குகநேஸ்வரி செல்வராஜா

Born 25/01/1950 - Death 10/05/2023 யாழ்ப்பாணம் திருநெல்வேலி Sri Lanka (Birth Place) ஜேர்மனி Düsseldorf (Lived Place)