எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி லலிதாமணி கிருஷ்ணமூர்த்தி

திருமதி லலிதாமணி கிருஷ்ணமூர்த்தி

Born 27/12/1950 - Death 12/05/2023 தொண்டைமானாறு Sri Lanka (Birth Place) தொண்டைமானாறு Sri Lanka, பருத்தித்துறை Sri Lanka, Brampton கனடா (Lived Place)