எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு ஜெகநாதன் கந்தையா

திரு ஜெகநாதன் கந்தையா

Born 05/11/1937 - Death 13/05/2023 கரம்பன் கிழக்கு Sri Lanka (Birth Place) யாழ்ப்பாணம் Sri Lanka, சிட்னி Australia (Lived Place)