எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி நாகம்மா நடராஜா

திருமதி நாகம்மா நடராஜா

Born 01/09/1945 - Death 07/06/2020 புங்குடுதீவு 10ம் வட்டாரம் (Birth Place) கனடா (Lived Place)