எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி புனிதவதி குமாரசாமி Premium Design

திருமதி புனிதவதி குமாரசாமி

Born 28/06/1944 - Death 10/05/2023 வேலணை மேற்கு Sri Lanka (Birth Place) Soest ஜேர்மனி (Lived Place)