எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு அகிலதேவன் சின்னத்தம்பி Premium Design

திரு அகிலதேவன் சின்னத்தம்பி

Born 17/12/1973 - Death 12/05/2023 மீசாலை வடக்கு Sri Lanka (Birth Place) Chelles ஃப்ரான்ஸ் (Lived Place)