எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி ஜெயந்தி யோகேஸ்வரன் Premium Design

திருமதி ஜெயந்தி யோகேஸ்வரன்

Born 02/07/1954 - Death 11/05/2023 கெருடாவில் Sri Lanka (Birth Place) ஆலங்குளாய் Sri Lanka, சண்டிலிப்பாய் Sri Lanka, Scarborough கனடா (Lived Place)