எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு நோபேட் அந்தோனிப்பிள்ளை Premium Design

திரு நோபேட் அந்தோனிப்பிள்ளை

Born 21/04/1958 - Death 02/05/2023 குருநகர் Sri Lanka (Birth Place) பிரான்ஸ் France (Lived Place)