எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

செல்வி சரண்யா குலசிங்கம் Premium Design

செல்வி சரண்யா குலசிங்கம்

Born 21/11/2007 - Death 24/05/2020 பிரித்தானியா லெஸ்ரர் (Birth Place) பிரித்தானியா லெஸ்ரர் (Lived Place)