எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி சிவலிங்கம் சொர்ணம் Premium Design

திருமதி சிவலிங்கம் சொர்ணம்

Born 19/02/1931 - Death 22/05/2023 காரைநகர் வலந்தலை (Birth Place) வவுனியா மாமடு, சுவிஸ் Zürich (Lived Place)