எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி வசந்தாதேவி கந்தசாமி Premium Design

திருமதி வசந்தாதேவி கந்தசாமி

Born 03/04/1954 - Death 21/05/2023 கோண்டாவில் மேற்கு (Birth Place) கொழும்பு, பிரித்தானியா லண்டன் Harrow (Lived Place)