எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி திருநாவுக்கரசு சரஸ்வதி (செல்லாச்சி) Premium Design

திருமதி திருநாவுக்கரசு சரஸ்வதி (செல்லாச்சி)

Born 04/08/1943 - Death 24/05/2023 கரம்பைமடு (Birth Place) கரம்பைமடு (Lived Place)