எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி ஸ்ரெல்லா தயாளன் Premium Design

திருமதி ஸ்ரெல்லா தயாளன்

Born 08/03/1973 - Death 12/05/2023 மன்னார் (Birth Place) நெதர்லாந்து Denhelder (Lived Place)